Blockchain

Blockchain is een soort gedistribueerd grootboek voor het bijhouden van een permanente en fraudebestendige registratie van transactiegegevens. Een blockchain functioneert als een gedecentraliseerde database die wordt beheerd door computers die behoren tot een peer-to-peer (P2P) netwerk. Iedere computer in dit gedistribueerde netwerk onderhoudt een kopie van het grootboek, om een single point of failure (SPOF) te voorkomen. Alle kopieën worden gelijktijdig bijgewerkt en gevalideerd.

 

In het verleden werden blockchains vaak geassocieerd met digitale valuta, en dan met name Bitcoin. Tegenwoordig worden blockchain-applicaties in veel branches verkend als een veilige en kosteneffectieve manier om een gedistribueerde database te maken en te beheren en gegevens bij te houden voor allerlei soorten digitale transacties.

 

Hoe blockchain werkt

 

Een blockchain-grootboek bestaat uit twee soorten gegevensbronnen: individuele transacties en blocks. Het eerste block bestaat uit een header en gegevens die betrekking hebben op transacties die binnen een bepaalde tijdsperiode plaatsvinden. Het tijdstempel van het block wordt gebruikt om een alfanumerieke reeks te maken die een ‘hash’ genoemd wordt.

Nadat het eerste block is gemaakt, gebruikt elk volgend blok in het grootboek de hash van het vorige block om zijn eigen hash te berekenen. Voordat een nieuw block aan de chain kan worden toegevoegd, moet de authenticiteit ervan worden geverifieerd door een computerrekenproces dat validatie of consensus wordt genoemd. Op dit punt van het blockchainproces moet een meerderheid van de knooppunten in het netwerk ermee instemmen dat de hash van het nieuwe blok correct is berekend. Consensus zorgt ervoor dat alle exemplaren van het gedistribueerde grootboek dezelfde staat delen.

 

Nadat een block is toegevoegd, kan ernaar worden gerefereerd in volgende blocks, maar het block kan niet meer worden gewijzigd. Als iemand een block probeert om te wisselen, zullen de hashes voor vorige en volgende blocks ook veranderen en de gedeelde status van de ledger verstoren. Wanneer consensus niet langer mogelijk is, zijn andere computers in het netwerk zich ervan bewust dat er een probleem is opgetreden en worden er geen nieuwe blocks aan de keten toegevoegd totdat het probleem is opgelost. Meestal wordt het block dat de fout veroorzaakt verwijderd en wordt het consensusproces herhaald.

Blockchain platforms

Blockchain-platforms kunnen er zijn met of zonder rechten. In een openbare, rechteloze blockchain, zoals Bitcoin, kan elk knooppunt in het netwerk transacties uitvoeren en deelnemen aan het consensusproces. In een particuliere keten met toestemming, zoals Multichain, kan elk knooppunt transacties uitvoeren, maar deelname aan het consensusproces is beperkt tot een beperkt aantal goedgekeurde knooppunten.

 

Blockchain consensus/validatie algoritmen

​Het kiezen van het te gebruiken consensusalgoritme is misschien wel het belangrijkste aspect bij het selecteren van een blockchain-platform. Er zijn vier standaardmethoden die blockchain en andere gedistribueerde databaseplatforms gebruiken om consensus te bereiken. Over het algemeen kiezen openbare platforms algoritmen zoals Proof of Work, omdat ze veel rekenkracht nodig hebben om te berekenen, maar ze zijn eenvoudig te controleren door andere netwerkknooppunten.

  • Proof-of-work algorithm (PoW) 

  • Practical byzantine fault tolerance algorithm (PBFT)

  • Proof-of-stake algorithm (PoS)

  • Delegated proof-of-stake algorithm (DPoS)
     

Wie gebruikt er blockchain

Hoewel Bitcoin momenteel het meest zichtbare gebruik van blockchain is, kan het op dezelfde manier worden gebruikt als elke andere gedistribueerde database. In 2016 gebruikte het online retailbedrijf Overstock.com blockchain om meer dan 126.000 van hun aandelen te verkopen en te distribueren. Dit was de eerste keer dat een beursgenoteerd bedrijf blockchain gebruikte om handel in aandelen te ondersteunen. R3, een wereldwijd consortium van financiële instellingen, maakt ook gebruik van blockchain om financiële informatie op te slaan, te beheren en te synchroniseren met blockchain-API's voor specifieke platforms.

Banken en financiële instellingen over de hele wereld onderzoeken hoe ze blockchain kunnen gebruiken om hun beveiliging te verbeteren. Andere industrieën, waaronder de gezondheidszorg, overheid en technologie, onderzoeken hoe blockchain kan worden gebruikt om veilige uitwisseling van gegevens mogelijk te maken, zoals patiëntendossier, digitale activa zoals gedownload entertainment en onroerendgoedaktes. Productie en andere soortgelijke bedrijfstakken, zien ook het potentieel om blockchain te gebruiken om smart contracten te beheren en materialen te volgen terwijl ze zich door hun supply chains bewegen.

​De voor- en nadelen van blockchain

Experts noemen meerdere belangrijke voordelen van het gebruik van blockchain. Beveiliging wordt gezien als een van de voornaamste voordelen van deze technologie. Het is bijna onmogelijk om een blockchain te corrumperen, omdat informatie wordt gedeeld en voortdurend wordt vergeleken door duizenden, zelfs miljoenen computers, en blockchain heeft geen enkel storingspunt heeft. Als een knooppunt offline gaat, is dit geen probleem, want alle andere knooppunten hebben ook een kopie van het grootboek.

Aan de andere kant geven experts ook toe dat blockchain ook potentiële nadelen, risico's en uitdagingen heeft. Bij openbare blockchains staan er vraagtekens bij vertrouwen en verantwoordelijkheid als er zich een probleem voordoet. Met private blockchains kun je je afvragen of organisaties in staat of bereid zijn te investeren in de infrastructuur voor IT-chargeback, een boekhoudstrategie die de kosten van IT-services, zoals databasetransacties, toepast op de bedrijfseenheid waarin ze worden gebruikt.

Gerelateerde content

© 2014-2019 KIEN BVBA

Events |  Find usKieneticCareersPrivacy Policy

Belgium HQ Van Hemelrijcklei 119, 2930 Brasschaat (Antwerpen), +32 (0) 3 292 59 44

Member of the Digital Innovation Group

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
DI_Logo_CMYK_m_SChriftzug.png